Pite - plato (48 kom) 1.5kg- Najviše 3 kombinacije po platou: